Tara dukiya baya kawo farin ciki

Tara dukiya baya kawo farin ciki

A Wannan bidiyo, na tattauna yadda son kari da dukiya ba ya kawo farin ciki.

zaka iya sauraron bidiyo a shafikan nan: